top of page

Alain Art

Stichter van Terra Luminosa

Deelnemen aan een workshop of een individuele sessie over intimiteit vraagt  een ernstig  engagement, dat onder meer ook inhoudt  dat u zichzelf seksueel en emotioneel blootgeeft.

Door deel te nemen, stemt u (m/v) ermee in om begeleid te worden door professioneel opgeleide  facilitatoren.

Er wordt gevraagd om openlijk uw weerstanden, twijfels, verlangens en seksuele reacties te delen wanneer deze zich voordoen, dit in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

De aard van Tantra vraagt  een specifieke context, die aanzienlijk kan verschillen van andere contexten in de samenleving, bijvoorbeeld door naakt deel te nemen aan bepaalde oefeningen. U erkent expliciet dat u zich ervan bewust bent dat sommige van de voorgestelde oefeningen de seksuele zones kunnen omvatten.

De facilitatoren zullen nooit proberen u  te dwingen of  te eisen dat u over uw grenzen gaat en iets doet dat verder gaat dan uw eigen vrije keuze in een bepaalde situatie. U bent vrij om op elk moment aan de oefeningen deel te nemen en u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen betrokkenheid erbij. Eenieder wordt gevraagd zicht  te onthouden van elke seksuele activiteit (penetratie penis-vagina, orale seks, enz.) met andere leden van de groep of met leden van het team. Tijdens de rustperiodes van een workshop en tijdens de periodes tussen de workshops van dezelfde cursus, adviseren wij deelnemers om niet meer dan vriendschappelijke relaties aan te gaan.

 

Het gebruik van video- en/of geluidsopnameapparatuur tijdens individuele en groepssessies is formeel verboden. 

Het gebruik van alcohol, drugs en elke stof die de zintuigelijke waarnemingen of de psychische toestand wijzigt, is verboden tijdens de workshop.

Noch de facilitators noch de organisatie kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door uw deelname aan de workshop(s) en daden.

U bent ervan verzekerd dat alles wat u over uzelf onthult, inclusief uw identiteit, strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De facilitator behoudt zich echter het recht  om specifieke punten betreffende de deelnemers, indien nodig, met een supervisor  te bespreken.  De deelnemers wordt  gevraagd om wat er tijdens de activiteiten gebeurt niet te bespreken met iemand die niet tot de groep behoort, zodat voor iedereen een veilige en vertrouwelijke omgeving wordt geboden.

De individuele of groepsactiviteiten zijn geen psychotherapeutische behandelingen. Ze dienen als training, ervaring en / of persoonlijke ontwikkeling. Als u een psychologische therapie volgt, raden we u aan om hiermee door te gaan.

Het ethisch engagement eindigt wanneer een workshop of sessie voorbij is.

Update 21/02/2022

bottom of page