top of page

Alain Art

Stichter van Terra Luminosa

Tribal Tantra

Een ontmoeting met de Sensuele, Seksuele en Sacrale Energie.

Begeleiding:

Alain Art & Kathleen Wijnen

Thema 

 

Waar gaat het om?
Een uitnodiging om je intimiteit  te gaan exploreren!
Dit omvat niet enkel je seksualiteit maar ook je gevoelens en emoties, je overtuigingen en gedachten.
We brengen bewustzijn in de Liefde, vanuit een menselijke perspectieve, en ter zelfde tijd helemaal open voor de grotere, onzichtbare dimensie ervan.

Binnen een groep van maximum 16 personnen gaan we aan de slag met bewegen, ademen, spontane geluidsexpressie laten opkomen, aanrakingen, Tantrische rituelen, Tantrische massage, Cirkel of Light, heel wat vormen van meditaties,.. en nog zo veel meer.

Het startpunt is je lichaam: bewegen, ademen en spontane geluidsexpressie zijn je voornaamste tools bij deze exploraties.

Je innerlijke kompas, datgene wat je helpt om je authentieke, eigen intieme pad te creëren, berust op je lichamelijke gewaarwordingen: wat voel ik, wat vertelt mijn lichaam?

Je gedachten kunnen je misleiden, maar je lichaam nooit.

Het hele groeiproces tijdens dit traject berust op het luisteren naar je lichaam!

Zodoende evolueer je naar meer voldoening, zelfkennis, evenwicht en intieme rijpheid.

Het groei-jaar bevat 6 weekends die progressief zijn opgebouwd en verspreid over een  6-tal maanden.

Voor wie

Zowel singles als koppels zijn van harte welkom. 

Een voorafgaande ervaring met Tantra is niet nodig.

Wat wij van jou verwachten is je bereidheid om je te engageren voor de hele reeks en om te leren omgaan met je weerstanden.

We streven naar een groep in evenwicht (M/V), met maximaal 16 deelnemers. 

Hier onderaan kan je inschrijven. Je krijgt dan een uitnodiging vóór een intakegesprek en pas nadien wordt je inschrijving afgerond.

Wanneer het wilde in de man en de vrouw wakker en gereguleerd is,
wanneer de nieuwsgierigheid vrijgelaten wordt,
dan kan een echte, helende en vreugdevolle intimiteit ontstaan.

Wat kun je verwachten van dit traject?

·     Alle rituelen zijn een uitnodiging: niets moet! We sporen je aan om zorgzaam en respectvol om te gaan met jouw grenzen, je eigen tempo, je obstakels ed.. Er is ruimte voor dat wat zich aandient. Zelf steun durven vragen en ontvangen is een belangrijk onderdeel van dit groei-jaar.

Het voedt o.a. je emotionele en seksuele rijpheid.

·     Een verhoogde zelfacceptatie en gezonde seksuele assertiviteit. Waardering en liefde voor jezelf vormen het fundament voor een gezonde relatie met jezelf en de ander. Je zal uitgenodigd worden om op een creatieve, zeer gevarieerde manier jezelf en je lichaam te zien, te voelen, te ontdekken en aan te raken. 

Het herkennen en verkennen van je grenzen en verlangens en deze leren respecteren en uitdrukken, het kind in jezelf op een speelse wijze helemaal verwelkomen en omarmen komen eveneens aan bod

·     We leven vaak met de illusie dat ‘ons veilig voelen’ van buitenaf komt. Eens je bewust wordt dat ‘veiligheid’ ontstaat door het opnemen van je eigen verantwoordelijkheid, kan er zich een nieuwe realiteit aandienen.

Door het leren observeren van je oordelen, reacties, overtuigingen, defensieve gedragingen ... krijg je inzicht in je overlevingsmechanisme en de mogelijkheid om dit te transformeren naar een meer open houding.

Dit vormt het fundament om te kunnen groeien in verbinding, openheid en kwetsbaarheid.

·     Het aanwakkeren en voluit durven leven van je vrouwelijke én mannelijke potentie.

Jouw levensenergie is onafscheidelijk verbonden met het aanwakkeren van je seksuele stroom en de harmonie tussen de twee polariteiten die elk wezen in zich draagt, het vrouwelijke en het mannelijke.

De leidraad tijdens dit groei-jaar is je potentie voluit durven leven, voelen, vitaliseren op jouw unieke manier en eigen tempo.

·     Heling van de mannelijke en vrouwelijke intimiteit. Iedereen, zonder uitzondering, draagt kwetsuren in zich. Ongeacht de aard ervan, vragen deze kwetsuren om bestaansrecht. Deze durven zien, ernaar luisteren, ze in het lichaam durven voelen en erin ademen biedt een bevrijdende ervaring.

Je lichaamswijsheid wordt aangewakkerd van waaruit inzichten, antwoorden, heling en blijvende transformatie kunnen ontstaan.

·      Dit Tribal Tantra groei-jaar wordt progressief opgebouwd samen met een vertrouwde 'tribe'.

De veilige bedding die we zo als groep creëren voor en met elkaar vormt dan ook de liefdevolle basis om onze persoonlijke groei-doeleinden te bereiken.  

Hoe gebeurt het? 

Je krijgt rituelen aangeboden: deze worden vooraf toegelicht. Je krijgt ‘instructies’ en het ‘waarom’ of de intenties ervan worden uitgelegd.

We hechten veel belang aan de progressiviteit en de traagheid. Deze rituelen laten jou en de hele groep toe om, met respect voor jouw grenzen, uiteindelijk tot zeer diepgaande exploraties te komen. Binnen het algemeen kader van onze workshop (zie ‘ethiek’), wordt geen enkel gebied van de intimiteit vermeden.

 

Sommige rituelen worden alleen gedaan, andere per twee en soms met de hele groep.

Na een moment van integratie kan je in de groep je ervaring delen. Dit brengt je helderheid, mentale en emotionele integratie en verbinding met elkaar.

 

Bij rituelen die per paar verkend worden, worden telkens nieuwe paren gevormd (m.a.w. als alleenstaande zal je tijdens deze reeks de mogelijkheid krijgen om met iedereen aan de slag te gaan). Hierbij kunnen de koppels ervoor kiezen de rituelen met hun geliefde te beleven, of met iemand uit de groep..

Over de begeleiding

De begeleiders zijn Alain Art en Kathleen Wijnen.

We begeleiden dit traject vanuit onze jarenlang ervaring met de Tribal Tantra maar ook vanuit onze diepe vriendschap.

Onze drijfveer is, naast het aanbieden van de verschillende rituelen, een ruimte neer te zetten waar "accepatie" kernachtig is.

We nodigen jou uit om de wijsheid, de ervaring en de inzichten die jij tijdens de rituelen opgedaan hebt te delen, om je volledig en vrij te uiten, om deel te zijn van een groep die , na verloop van tijd, een ware "tribe" kan zijn.

Onze diepste vreugde is niet "leraren" te zijn, wel facilitatoren van deze groepswijsheid, die dan naar buiten kan uitstralen.

thumbnail_IMG_5444 - Copie.jpg

1/ Erotische onschuld

Maak opnieuw contact met de dansende vreugde van het kind in jou. Door het spel, het aanwakkeren van je zintuigen, proef het grote plezier van Zijn.

Thema: erotische onschuld en mijn lichaam ontdekken en liefhebben

2/ Tantrika

Inwijdende vrouw, Tantrische minnaar : 

Thema: verlangens en polariteit man/vrouw 

De zeer concrete en speelse exploratie van je andere polariteit maakt deze rijker en krijg je meer voeling met het andere geslacht.

Zelf-liefde is tevens een belangrijk thema tijdens dit weekend.

3/ Alchemie van water en vuur

 

 

Thema: de Tantrische massage

We leggen de focus op het masseren van het hele lichaam, met begrip als 'receptief-passief' en de massage als een creatieve dans.

Je krijgt de essentiële inzichten om een intieme massage te geven en te ontvangen.

4/ De Magie van

'de Man' in overgave

zie hieronder

5/ De Magie van 

'de Vrouw' in overgave

zie hieronder 

6/ De Innerlijke weg

Thema : Liefde voor jezelf en

De Yin poort

"De Magie van overgave" bestaat uit twee aanéén gekoppelde weekends: tijdens het eerste weekend zal de man in de ontvankelijkheid gaan, en de vrouw in haar gevende pool zijn. 

Tijdens het tweede weekend worden deze rollen omgedraaid.

De twee weekends staan in teken van ‘de Ode’ aan het water, aan het vloeien,… zowel voor de man als voor de vrouw.

Het is een uitnodiging om het droge pad van het ‘moeten’, het ‘presteren’, van de ‘niet-seksualiteit’ te verlaten. 

“Een heel weekend, dit is lang!” Dan is er juist veel te ontdekken: durven ontvangen zonder terug te geven, durven vragen, durven loslaten. En omgekeerd, hoe geven zonder te nemen, hoe geven zonder leeg te lopen en zorgzaam te blijven voor jezelf,…

Dit is een zelden aangereikte kans, ga voor de challenge!

Getuigenissen

Tantra Tribal 4.jpg

In de loop van het eerste weekend stond ik geconfronteerd met al mijn gesloten deuren, die ik tot nu toe niet durfde te openen uit angst dat de daarachter diepzittend pijn en opgelopen kwetsuren naar boven zouden kunnen komen.


Hierbij voelde ik zo veel verdriet en moedeloosheid dat ik voor een langere tijd alleen maar kon wenen, opgevangen en verwelkomd worden door het liefdevolle tribal- team en door de warmte van een mooie groep.


In de volgende weekenden mocht ik voor de eerste keer in mijn leven, zelfliefde en -acceptatie ervaren dankzij de tools die mij in verschillende structuren, rituelen, meditaties en anderen aangereikt werden.
Vandaag sta ik in mijn leven helemaal veranderd, met vertrouwen in mezelf, in diepe verbondenheid, ik slaag erin het leven te omarmen met alles wat er is, vanuit een diep voelende liefde en een open hart.
Authentiek mogen zijn geeft mij een ongelofelijk mooi gevoel van vrijheid en geluk op dit moment. 
Ik ben ontzettend dankbaar hiervoor en merk dat ik deze verandering in mijn dagelijks leven inbreng met meer aandacht, balans en harmonie.

Susanne

Praktisch

Intakegesprek

​Je hebt interesse en wilt meer weten?

De lezing over Tantra op vrijdag 12 juli of op 13 september kan al zeker antwoorden bieden.

Wil je nog meer specifeiek vragen stellen, vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek (locatie Maldegem of Gent).

Duur: ongeveer 1u.

Omdat het belangrijk is dat elke deelnemer over dit traject goed ingelicht is, is een intakegesprek bij de regsitratie sowieso noodzakelijk.

We werken niet met online intake gesprekken.

Locatie

 

Terra Luminosa, Moerhuizestraat 78, 9990 Maldegem

Data reeks 2024-2025:

18-19-20 oktober 2024

15-16-17 november 2024

13-14-15 december 2024

17-18-19 januari 2025

14-15-16 februari 2025

14-15-16 maart 2025

telkens van vrijdag 19u tot zondag 18u

Bijdrage

Bijdrage voor de workshop (per pêrsoon & per weekend)
o    Inschrijving vóór 01/08                325€ per weekend
o    Inschrijving na 01/08                    375€ per weekend 
o    Inschrijving met één of meerdere personen                korting van 10% per persoon op de hierboven vermelde prijzen
o    Je neemt opnieuw deel aan het hele traject               300€ per weekend

 

Bijdrage voor het verblijf: 215€ p.p. & per weekend

Niet residentieel : 115€ p.p. & per weekend (maaltijden, douches en deelname energiekosten).

Deze optie kan enkel tot voor maximaal 4 personen (volgens datum van aanvraag).

Elk weekend start op vrijdag om 19u (workshop begint stipt om 20u) en eindigt op zondag om 17u-18u. 

 

Bijkomend informatie

Bij aanvraag van uw inschrijving ontvangt u een mail met een inschrijvingsfiche en een vertrouwelijk individueel informatiedocument per post terug te sturen.

Inschrijving:

 

Bij inschrijving, vragen we de algemene voorwaarden en de ethische code vooraf te lezen.

Je dient je akkoord aan te vinken.

Je inschrijving is pas geregistreerd na ontvangst van je voorschot en je volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsdocument.

De weekends:

bottom of page