Alain Art

Stichter van Terra Luminosa

Woestijnreizen

- Voice of the desert -

Naast de aangeboden workshops bij Terra Luminosa is er ook een bijzonder aanbod ontstaan

aan verdiepende reizen in de Sinaï-woestijn in Egypte:

Volgende reis, van 24 November tot 4 December 2022

Om de hoeveelheid informatie op een duidelijke manier te kunnen verwerken en aan te bieden,

hebben we hiervoor een aparte website gecreëerd :